آمریکا: آزادسازی دارایی ایران تاثیری بر ارزش پول کره جنوبی نخواهد داشت


تهران- ایرنا – یک مقام کاخ سفید در میانه گزارش های مربوط به آزادسازی ۷ میلیارد دلار پول ایران و احتمال تضعیف ارز داخلی کره جنوبی اعلام کرد انتقال دارایی ایران از سوی کره جنوبی هیچ تاثیر مهمی در این کشور نخواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196126/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF