آیا رسوایی پولشویی وجهه تجاری سنگاپور را زیر سوال می برد؟
تهران – ایرنا – در بحبوحه رسوایی بزرگ پولشویی که تاکنون منجر به دستگیری ۱۰ نفر و مصادره دارایی‌هایی به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار سنگاپور (۱.۳ میلیارد دلار) شده است، تصویر “سوئیس شرق” به‌عنوان یک مرکز تجاری بی‌نظیر در جهان مورد تردید قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231779/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF