ادعای ناتو: نشانه‌هایی از آمادگی چین برای ارسال سلاح به روسیه وجود دارد


تهران-ایرنا- ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو روز پنجشنبه ادعا کرد که نشانه‌هایی از آمادگی چین برای ارسال سلاح به روسیه وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038946/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87