ارتش چین در آب‌ها و حریم هوایی اطراف تایوان رزمایش نظامی برگزار کرد


تهران- ایرنا- ارتش خلق چین اعلام کرد که برای آزمودن توان رزمی نیروهایش رزمایش نظامی در آب‌ها و حریم هوایی اطراف تایوان برگزار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992978/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1