ازتصویب بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران تا سفر اعلام نشده بایدن به کی یف


تهران-ایرنا- طعنه اولیانوف به بورل دررابطه با ایران،اعمال پنجمین بسته تحریمی علیه ایران ازسوی اتحادیه اروپا، اتهام‌زنی استونی به ایران، کنفرانس مونیخ؛ به نام امنیت به کام جنگ و تاکید اردوغان بر برگزاری سر موعد انتخابات ریاست جمهوری؛ مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا درچندساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035620/%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87