استرالیا برای بهبود روابط با چین تلاش می کند
تهران- ایرنا – دولت استرالیا اعلام کرد هیاتی متشکل از افرادی از شخصیت های دولتی، حوزه صنعت، دانشگاه و رسانه استرالیا برای گفت و گو با همتایان چینی خود روز پنجشنبه عازم پکن خواهند شد؛ اقدامی که تلاشی از جانب استرالیا برای بهبود و نزدیک تر ساختن روابط خود با ابرقدرت جدید جهان تفسیر می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217775/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF