استولتنبرگ خواستار همکاری ناتو و کره جنوبی برای مقابله با چین شد


تهران- ایرنا- ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو خواستار تقویت همکاری امنیتی این سازمان و کره جنوبی برای مقابله با فعالیت‌های نظامی چین و تهدیدهای جهانی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85012536/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86