اسطوره‌های شعر و ادب، پل های پیوند فرهنگی ایران و چین


تهران- ایرنا- خبرگزاری رسمی چین شینهوا در گزارشی کوتاه با موضوع روابط ، تبادلات و مشترکات فرهنگی ایران و چین، به استقبال مردم دو کشور از نمادهای فرهنگی و اسطوره های ادبی دو طرف اشاره کرد و تصویری از سردیس سعدی شیرازی در شهر نانجینگ چین و مجسمه “سائوشچین” نویسنده نامدار چین در شهر شیراز به نمایش گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85012802/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%BE%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86