اعتراض کره جنوبی به چین و روسیه در پی ورود به منطقه دفاع هوایی


تهران – ایرنا– وزارت دفاع کره جنوبی روز چهارشنبه اعتراض رسمی خود را درخصوص ادعای ورود جنگنده های چینی و روسی به منطقه شناسایی پدافند هوایی این کشور(KADIZ) در جریان رزمایش مشترک ارائه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132922/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C