امیرعبداللهیان: مذاکرات برجام ناظر بر بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات کامل است


تهران- ایرنا- حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: گفت‌وگوها و مذاکراتی که با تلاش و میانجیگری اتحادیه اروپا و آقای بورل انجام شد ناظر بر بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات کامل در برجام است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191392/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA