با بهبود شرایط کرونا شرکت‌های هواپیمایی به آسمان آسیا بازگشتند

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری آمریکایی سی ان بی سی، شرکت هواپیمایی سنگاپور و اسکوتس هفته گذشته منتهی به ۱۶ مهرماه  اعلام کردند که ده ها پرواز به شهرهای سراسر آسیا اضافه کرده اند.

این دو خطوط هوایی همچنین شماری از پروازهای جدید به شهرهای آسیایی اضافه کرده اند.

به عنوان مثال هواپیمایی سنگاپور در ماه سپتامبر (شهریور-مهر) خدمات پروازی خود را به پکن راه اندازی کرد. اسکوت نیز در حال حاضر به چهار شهر چین پرواز می کند و پروازهای این شرکت هوایی به ووهان و ژنگژو از این هفته شروع می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84909120/%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF

به دنبال افزایش تقاضا برای استفاده از خصوص هوایی و کاهش محدودیت های مرزی، هر دو شرکت هواپیمایی مذکور اعلام کرده اند شمار روازهای پرواز به سنگاپور، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، اندونزی را افزایش داده اند …