برگزاری رزمایش دریایی مشترک چین و روسیه


تهران- ایرنا – وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد روسیه و چین رزمایش مشترک دریایی از ۲۱ تا ۲۷ دسامبر (۳۰ آذر تا ۶ دی) برگزار خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974419/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87