«بریکس» به دنبال پیشرفت فارغ از سلطه ابرقدرت‌ها


تهران- ایرنا- شبکه خبری راشا تودی در گزارشی نوشت: هدف اصلی بلوک اقتصادی «بریکس» یافتن راههایی برای پیشرفت بدون سلطه ابرقدرت‌ها چه آمریکا و چه چین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85189718/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7