بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا به اندونزی رفتند


تهران- ایرنا- آمریکا به منظور ارتقای همکاری‌های نظامی دوجانبه با اندونزی برای اولین بار بمب‌افکن‌های راهبردی «بی-۵۲ استراتوفورترس» را به این کشور آسیایی اعزام کرده‌است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147880/%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF