"بمب های متحرک" در پاکستان؛ گاز به قیمت جان


تهران- ایرنا- کمبود شدید گاز در پاکستان بویژه در فصل زمستان اگرچه داستان تازه ای نیست و مردم این کشور همه ساله درفصل سرما با قطعی گسترده گاز دست و پنجه نرم می کنند، اما حالا به خاطر گران شدن گاز بها در این کشور، مردم برخی مناطق به روش های بسیار عجیب و خطرناک برای تامین بخشی از گاز مورد نیازشان روی آورده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000274/%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86