تایوان ادعا کرد: عبور ناو هواپیمابر چینی از تنگه تایوان


تهران – ایرنا – وزارت دفاع تایوان اعلام کرد، ناو هواپیمابر شاندونگ چین روز شنبه با همراهی دو کشتی از تنگه تایوان عبور کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123466/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86