تایوان بدنبال همکاری با آمریکا برای تولید نسل جدید جنگنده


تهران- ایرنا – رئیس شرکت بخش توسعه صنعت هوافضا و قراردادهای دفاعی تایوان گفت به دنبال همکاری با آمریکا برای تولید داخلی جت های جنگنده پیشرفته نسل جدید هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100222/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87