تایوان: گشت زنی کشتی‌های جنگی چین به رغم پایان رزمایش در جزیره هنوز ادامه‌ دارد


تهران-ایرنا- وزارت دفاع تایوان بامداد سه‌شنبه و با وجود پایان رزمایش ارتش چین، از ادامه تردد کشتی‌های جنگی پکن در اطراف این جزیره خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079521/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87