تحریم ۳ شخصیت حقیقی و حقوقی در ارتباط با برنامه موشکی کره شمالی از سوی آمریکا


تهران- ایرنا- دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) روز پنجشنبه به وقت محلی تحریم‌هایی را علیه ۲ فرد و یک نهاد به دلیل کمک به تامین مالی برنامه موشکی کره شمالی اعمال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217067/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%B3-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C