تصمیم چین برای بستن ۲ روزه حریم هوایی شمال تایوان/ احتمال بروز اختلال در پروازها


تهران- ایرنا- رویترز نوشت: چین قصد دارد حریم هوایی شمال تایوان را از ۱۶ تا ۱۸ آوریل (۲۹-۲۷ فروردین) مسدود کند؛ اقدامی که می‌تواند به بروز اختلال در برنامه پروازهای اطراف این منطقه منجر شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080759/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DB%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2