تغییر قواعد بازی در صفحه شطرنج آسیا


تهران- ایرنا- عربستان به عنوان متحد دیرینه و چین در قامت بزرگترین رقیب آمریکا، پیام‌هایی را به کاخ سفید مخابره کرده‌اند؛ پیام‌هایی با این محتوا که قواعد بازی در صفحه شطرنج آسیا تغییر کرده‌ و ریاض به دنبال همپیمانان شرقی و پکن در صدد انزوای آمریکا و تغییر جایگاه از دومین اقتصاد جهان به رتبه اول است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969870/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7