تفاهمات پزشکی تهران-کابل / آمادگی افغانستان برای همکاری‌های حداکثری درمانی با تهران


کابل – ایرنا – سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با دکتر قلندر عباد وزیر بهداشت حکومت سرپرست افغانستان دیدار و گفت‌وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205843/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C