توافق چین و برزیل برای استفاده از یوان به جای دلار


تهران-ایرنا- معاون وزیر بازرگانی چین روز پنجشنبه گفت، چین و برزیل توافقنامه ای در مورد تجارت دوجانبه با یوان منعقد کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069844/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1