دیپلمات چینی: رئیس جمهوری چین شخصا برای آشتی ایران و عربستان ورود کرد


تهران- ایرنا- مدیر کل امور خاورمیانه و آفریقای وزارت امور خارجه چین با اشاره به میانجی گری چین در توافق اخیر ایران و عربستان گفت شی جینپینگ رئیس جمهوری چین برای محقق کردن توافق عادی سازی روابط بین ایران و عربستان، شخصا وارد عمل شد و با سران هر دو کشور در این خصوص رایزنی های مستقیم انجام داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096397/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86