رئیس‌جمهوری چین آمادگی ارتش را برای جنگ واقعی خواستار شد


تهران- ایرنا- تنش‌ها در شبه‌جزیره تایوان بعد از دیدار رئیس حکومت این منطقه از آمریکا افزایش یافته و رئیس‌جمهوری چین آمادگی ارتش را برای جنگ واقعی خواستار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081009/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF