رئیس جمهوری چین خواستار ایجاد مانع امنیتی مستحکم اینترنتی شد


تهران- ایرنا- شی جینپینگ رئیس جمهوری در تازه‌ترین اظهاراتش برای حفاظت از آمار و اطلاعات آنلاین، خواستار ایجاد مانع امنیتی «مستحکم» در اطراف اینترنت چین شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170865/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF