رتبه‌بندی کشورهای قدرتمند در سال ۲۰۲۲؛ ایران بالاتر از اسپانیا، سوئیس و برزیل


تهران- ایرنا- تارنمای “یو اس نیوز اند ورلد ریپورت” کشورهای دنیا را از منظر مولفه‌های مختلف قدرت در سال ۲۰۲۲ رتبه‌بندی کرده که به علت تحولات یک سال گذشته تغییرات بسیاری در جایگاه‌ کشورها در این فهرست صورت گرفته است. ایران در این رتبه بندی جدید در بین ۸۵ کشور در جایگاه هجدهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985858/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7