سئول: جهان را به واکنش جدی علیه تهدیدهای هسته‌ای کره شمالی ترغیب می‌کنیم


تهران- ایرنا – «یون سوک یول» رئیس جمهوری کره جنوبی گفت: در اجلاس های آتی چندجانبه در اندونزی و هند، جامعه بین المللی را به دادن پاسخ قاطعانه به تهدیدهای موشکی و هسته ای کره شمالی ترغیب خواهیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219699/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%DB%8C%D8%A8