سازمان همکاری شانگهای در ایستگاه ۲۳؛ روز تاریخی برای ایران


تهران – ایرنا – بیست و سومین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای(SCO 2023) روز ۱۳ تیر ماه جاری به صورت مجازی به میزبانی هند برگزار می‌شود و موضوع های مهمی چون تصویب عضویت دائم ایران، توسعه کریدور شمال-جنوب، طرح کمربند- راه و مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم، تلاش برای دلارزدایی و … از جمله مهم‌ترین دستورکارهای این اجلاس خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157244/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B2%DB%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86