عفو بین‌الملل: تجاوزات بی‌امان طالبان بر حقوق بشر هر روز ادامه دارد


تهران – ایرنا – سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی می‌گوید که در ماه‌های اخیر طالبان به نقض گسترده حقوق بشر روی آورده‌است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049772/%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87