عناوین روزنامه‌های جهان؛ پکن: روابط چین- روسیه علیه هیچ طرف ثالثی نیست


تهران-ایرنا- میوه و سبزیجات در انگلیس جیره ­بندی شد، پکن: روابط چین- روسیه علیه هیچ طرف ثالثی نیست و شکایت خانواده مالکوم ایکس از سیا ، اف بی آی و پلیس نیویورک، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز پنج­شنبه ۴ اسفند (۲۳ فوریه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039122/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81