عناوین روزنامه‌های جهان؛ کمک نظامی آمریکا به اوکراین از انبارهای اسرائیلی


تهران-ایرنا- بازداشت «گرتا تونبرگ» فعال سرشناس محیط‌زیست توسط پلیس آلمان، اخراج صدها پلیس انگلیس متهم به جرایم جنسی و کمک نظامی آمریکا به اوکراین از انبارهای اسرائیلی از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز چهارشنبه ۲۸ دی (۱۸ ژانویه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85003325/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C