عناوین روزنامه‌های مطرح جهان؛ ترکیه به دنبال استفاده از فرصت بحران گاز اروپا


تهران-ایرنا- ترکیه به دنبال استفاده از فرصت بحران گاز اروپا، نرخ بهره بالاتر پیامد احتمالی بودجه اندک دولت انگلستان و اسناد نشان می­‌دهد که املاک ترامپ شبی ۱۱۸۵ دلار از سرویس مخفی دریافت می‌کنند، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز سه‌شنبه ۲۶ مهر  (۱۸ اکتبر) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917837/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA