عناوین روزنامه‌های مطرح جهان؛ چین روابطش را با کشورهای عربی گسترش می‌دهد


تهران-ایرنا- موج دوم دستگیری­‌ها در آلمان، سرگردانی میلیون‌ها بشکه نفت در آب‌های ترکیه و همزمان با سفر شی‌جین پینگ رئیس جمهوری چین به عربستان اعلام شد، پکن روابطش را با کشورهای عربی گسترش می‌دهد، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز جمعه ۱۸ آذر (۹ دسامبر) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965723/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4