عناوین روزنامه‌های مطرح جهان؛ کاهش ۴۰۰ میلیارد دلاری ارزش صنعت فناوری اروپا


تهران- ایرنا- «شبکه متهم به اقدام برای سرنگونی حکومت آلمان فدرال متلاشی شد»، کاهش ۴۰۰ میلیارد دلاری ارزش صنعت فناوری اروپا»، «افزایش نرخ بیکاری در آمریکا» و «تعلیق همکاری اتحادیه اروپا با پلیس اسرائیل» از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز پنجشنبه ۱۷ آذر (۰۸ دسامبر) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965201/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA