مراودات اقتصادی و تجاری بنگلادش و ایران گسترش می‌یابد


اردبیل – ایرنا – سفیر بنگلادش در ایران گفت: همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین ۲ کشور ایران و بنگلادش مطلوب بوده و تلاش می‌کنیم این همکاری‌ها بیش از پیش گسترش یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206873/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF