ناسا، چین را به پنهان‌کاری و عدم همکاری در فعالیت‌های فضایی متهم کرد


تهران- ایرنا- «بیل نلسون» مدیر ناسا، چین را به پنهان‌کاری، عدم شفافیت و همکاری نکردن در فعالیت‌های فضایی متهم کرد اما افزود که روسیه در این فعالیت‌ها با آمریکایی‌ها همکاری می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069446/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85