نهادهای اطلاعاتی آمریکا شواهد مستقیمی در مورد انتشار کرونا از موسسه ووهان نیافتند


تهران- ایرنا- یک گزارش اطلاعاتی که از طبقه‌بندی خارج شده است، حاکی است که آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا هیچ شواهد مستقیمی در مورد اینکه همه‌گیری کووید-۱۹ از موسسه ویروس‌شناسی ووهان در چین انتشار پیدا کرده باشد، نیافته‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85149335/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2