نگرانی آمریکایی ها از همکاری نظامی چین و کوبا


تهران- ایرنا- یک روزنامه آمریکایی با اعلام اینکه پکن و هاوانا در حال مذاکره برای ساخت یک مرکز آموزشی جدید نظامی در کوبا هستند، نوشت این همکاری نظامی نگرانی‌های آمریکا را درمورد استقرار نیروهای چینی در همسایگی‌اش افزایش داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145986/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7