هیروشیما؛ از میزبانی صاحبان بمب‌های هسته ای تا مراسم سالگرد جنایت اتمی آمریکا


تهران- ایرنا – شهر هیروشیما که چندی پیش میزبان نشست سران گروه هفت از جمله آمریکا، فرانسه و انگلیس به عنوان بزرگترین تولید کنندگان و صاحبان سلاح های اتمی و مرگبار جهان بود، امروز میزبان مراسمی برای قربانیان جنایت اتمی سال ۱۹۴۵ آمریکاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190458/%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA