وزیر اقتصاد: تحریم ها اثر جدی بر توسعه روابط تجاری ایران و چین ندارد


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران که برای برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و چین به پکن سفر کرده است، در این نشست گفت: وجود برخی تحریم ها نمی تواند بر اراده دو کشور برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری اثر چدی داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171099/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86