پلیس کره جنوبی از دریافت بسته های مشکوک بین المللی خبر داد


تهران- ایرنا- پلیس کره جنوبی امروز (شنبه) اعلام کرد بیش از یک هزار و ۶۰۰ گزارش در خصوص بسته های بین المللی مشکوک در سه روز گذشته در سراسر کشور دریافت کرده است. به گفته مقامات این بسته ها ممکن است حاوی مواد خطرناک نامشخصی باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177485/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF