پیونگ یانگ: پرتاب ماهواره از سوی کره شمالی یک اقدام دفاعی است


تهران- ایرنا- کیم سونگ نماینده کره شمالی در سازمان ملل روز جمعه (به وقت محلی) گفت که پرتاب ماهواره از سوی کره شمالی، یک اقدام دفاعی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210315/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA