چین از طرح ۱۲ ماده‌ای برای صلح میان روسیه و اوکراین رونمایی کرد


تهران- ایرنا- وزارت خارجه چین روز جمعه از طرح ۱۲ ماده‌ای خود برای صلح در اوکراین که شامل آتش‌بس و پایان تحریم‌های غرب علیه روسیه است، رونمایی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039068/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF