چین از فعالیت شرکت های خود در افغانستان حمایت می کند
تهران-ایرنا-سخنگوی وزارت امورخارجه چین درباره دیدار اخیرب مدیران شرکت مخابراتی هوآوی با مقامات طالبان افغانستان گفت دولت چین از حضور فعالیت شرکت های این کشور در افغانستان با هدف کمک به بازسازی و ثبات و امنیت این کشور حمایت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231462/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF