چین: اقدام غرب در تجهیز استرالیا به زیردریایی اتمی، مخرب صلح و ثبات منطقه ای است


تهران- ایرنا- وانگ ونبین، وزیر خارجه چین روز سه شنبه اعلام کرد اقدام غرب در تجهیز استرالیا به زیردریایی اتمی موجبات تخریب صلح و ثبات منطقه ای را فراهم می آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057021/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%B5%D9%84%D8%AD