چین : با هر شکلی از اسلام ستیزی مخالفیم


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به هتک حرمت مقدسات اسلامی از جمله هتک حرمت به قرآن کریم در سوئد تاکیدکرد که کشورش با هرگونه اقدامات افراطی که مقدسات مذهبی مختلف را مورد اهانت قرار می دهد، مخالف است و آن را محکوم می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160006/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%85