چین: خواستار تقویت روابط راهبردی با روسیه هستیم


تهران- ایرنا – وانگ یی دیپلمات ارشد چین در ملاقات با نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه تاکید کرد پکن خواستار تقویت روابط راهبردی با روسیه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180567/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85