چین: ورود بالن هوایی به خاک آمریکا حادثه‌ای غیرقابل اجتناب بود


تهران – ایرنا – وزارت امور خارجه چین با بیان اینکه پرواز یک «بالن هوایی» چینی بر فراز ایالات متحده یک حادثه غیرقابل اجتناب بوده، سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی را به سوء‌استفاده از این وضعیت برای بی‌اعتبار کردن پکن متهم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85019004/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF