چین گروه جدیدی از ماهواره‌های سنجش از راه دور را به فضا پرتاب کرد


تهران- ایرنا- چین بامداد پنجشنبه یک موشک ماهواره‌بر «لانگ مارچ ۲ دی» را برای قرار دادن یک گروه ماهواره‌ای سنجش از راه دور (متشکل از سه ماهواره) در مدار زمین به فضا پرتاب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85182155/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8